RF: Dai creps dl Sela

Lunesc, 26.11.2018 les 19.05-19.30

Uganda – viac umaniter de Gherdëina

Na grupa de 15 persones de Gherdëina y Persenon à vijità la miscion de "Vision for Africa" tl'Uganda, purtan ju guant y bens de nezejità y se fajan n cheder dla situazion.
Per RAI Ladinia fova leprò sul post Leo Senoner y l cameraman Jan Piere Karbon.
Report y ntervistes cun i prutagunisc dl viac umaniter

Program de Leo Senoner