RF: Dai creps dl Sela

Juebia, 11.10.2018 da les 19.05-19.30

Erica Pedevilla y süa profesciun

Erica Pedevilla é insegnata tla scora mesana serala por adulc "Leonardo Da Vinci" da Balsan y porta inant chesc sorvij ince tla porjun de Balsan. Na intervista.

Program de Esther Videsott