RF: Dai creps dl Sela

Mercui, 04.04.2018 da les 19.05-19.30

L'encresciadujum

Tres na picola storia, frut de esperienza personèla, Luisa Bertacco con na man lejiera ne mena te chel sentiment sot che é l'encresciadujum : el ciaut de fornel a cesa é l medemo per zachei che à cognù sciamper dal Kurdistan che chel che sention nos da lenc da cesa.

Program de Anna Mazzel