TV: Scenar ert y cultura

Giada Dapoz y Elena Nagler - Sandra Troi

Juebia, 04.04.2024 da les 20:50-21:05

L vën dit che n liber possa mudé l mond. Povester... ma zeche ie segur. Cun chësc spirt a Giada dapoz y Elena Nagler scrit y fat i dessënies dl liber “Nscila coche ie son vala bën”. N liber che rejona dl se azeté sé nstës y che nvieia a nia se lascé bater ju per i piesc la zapa dal melulëi de chiche viv cun na mentalità tramenteda dai pregiudizies y dai stereotips.
Sandra Troi ova abinà si liam cun la mujiga tres n proiet de n musical fat te scola. Al didancuei ne pudëssela nia plu viver zënza mujiga. Per la jëuna, che viv sa Sacun, ie la mujiga dantaldut n mond de portes per arjonjer la persones, ma nce per lascé unì adalerch ucajions nueves.
Program y cunzet: Ivan Senoner, tai: Hans Peter Karbon, a cura de: Leo Senoner