RF: Momënc de vita

Intervista a Pietro Sief

Sabeda, 23.09.2023 da les 19:05-19:30

Pietro Sief é nasciü tla fraziun Cianazei de Col de Santa Lizia, olache a vir ciamó al dedancö. Pietro nes cunta dl lüch da paur de süa familia,
dla scora elementara y de süa canche al é sté cun 14 agn por 8 mëisc alalungia a Roma. Do che al é gnü zoruch da Roma á Pietro Sief imparé le mistier, che al á fat spo plü de 40 agn alalungia, che é sté chël de lauré cun la dinamit, che al adorâ por fá büsc ti crëps, olache al ê debojëgn da fá strades, deslarié strades o fá punc. N program de Erika Castlunger