RF: Dai creps dl Sela

I jun a erbes!

Juebia, 20.08.2020 da les 19:05-19:30

Anghënc, salbes, sirups y tês é ma na pert di produc che se lascia fá cun les erbes da medejina. Rai Ladinia ves condüj tres na spazirada cun l'esperta Cristina Dapunt, por imparé da reconësce y adoré indortöra erbes y plantes de nosc raiun.

Program de Sara Frenner