RF: Dai creps dl Sela

I plans de pericul te Gherdëina

Vender, 22.01.2021 da les 19:05-19:30

Duc i chemuns de Südtirol muessa anjenië ca n plan de pericul per si raions. Deberieda cun mprejes y studi de cumpetënza vëniel ejaminà ulache l ie pericul de tumeda de sasc, levines o ulache l pudëssa unì a s'l dé egajions. I trëi ambolc de Gherdëina fej n pont sun la situazion.
Trasmiscion de Simon Moroder

Foto: Tumeda te sasc te Sëlva