TVL: Dut feminin

Ëiles dirigëntes

Mertesc, 18.06.2024 da les 20:51-21:05

Cater ejëmpli mostra che la va: Ester Demetz - coordinadëura dl ciamp de cumpetënza Raions tl lvh, Claudia Flaim - diretëura dla vendudes de Markas, Bea Insam - diretëura dla Lia per l turism Urtijëi y Doris Ghetta – fundadëura dla Galeria Ghetta a Puntives. La dumandes resta la medemes: iel pa na maniera de dirigënza feminina? Iel pa cualiteies che mëina al'auta? Carateriserà pa la capaziteies dl'ëiles l stil de dirigënza dl daunì? Program de Laura Moroder, a cura de Anna Mazzel