RF: Dai creps dl Sela

Josef Kostner - cëves y ciavons

Domenia, 16.06.2024 da les 19:05-19:30

Tla galaria Vijion a Pontives iel unì giaurì na mostra dedicheda al artist Josef Kostner y n particuler ala tematica dl cë, cun chëla che Josef se à dat ju na vita. L cë ie tl'ert, da for incà, n argumënt universel, ajache l ie l'esprescion di pensieres esistenziei dl'manità y dl raport danter la persona y si ntëurvia. Perchël iel y restel for na gran funtana d'ispirazion artistica. Uniun di cëves de Josef Kostner à si caracteristica y purempò ai valuta universela. Plën d'esprescion mostri su l vester dla persona. Trasmiscion de Sofia Stuflesser

Foto: Na scultura de Josef Kostner